fbpx

FK Poprad


Oficiálna stránka

Milí fanúšikovia popradského futbalu, sme veľmi radi, že ste navštívili našu webovú stránku fkpoprad.sk. Prosím, prečítajte si podmienky používania našej webstránky.

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom webovej stránky www.fkpoprad.sk (ďalej len „webová stránka“) je Občianske združenie FK Poprad, so sídlom Fraňa Kráľa 2031/9, 058 01 Poprad, IČO: 37 941 976, DIČ: 2021866132, IČ DPH: SK2021866132, reg. Ministerstvo vnútra SR, VVS/1-900/90-23931, bankové spojenie: SK35 1100 0000 0029 2990 9415.

Užívateľ stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.fkpoprad.sk (ďalej len „užívateľ“ alebo „návštevník“). Vstupom na stránku prevádzkovateľa užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil a porozumel podmienkam používania tejto stránky, súhlasí s nimi a takisto vyjadruje súhlas s ich dodržiavaním.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo dotazov nás môžete kontaktovať telefonicky na 0907 818 709 alebo emailom na info@fkpoprad.sk.

2. Získavanie, spracovanie a ochrana osobných údajov.

Osobné údaje zaznamenávame len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle a na vopred oznámený účel (napr. kontaktný formulár, registrácia do zoznamu odberu noviniek na email, atď.). Svoj súhlas s poskytnutím údajov môžete kedykoľvek vziať späť – odhlásením sa z newslettera alebo tým, že nám to oznámite emailom alebo telefonicky.

Bližšie informácie o našich Zásadách spracúvania osobných údajov tu

3. Cookies

Na stránke fkpoprad.sk používame cookies – malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení, aby bolo surfovanie po internete pohodlnejšie. Viac informácií o Cookies tu – Zásady ochrany osobných údajov >>

4. Autorské práva

Celý obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek kopírovanie, uverejňovanie, predávanie alebo inak používanie obsahu stránky alebo jej časti je možné len so súhlasom vlastníka, Občianskeho združenia FK Poprad. Zároveň so súhlasom je ku zdieľaniu obsahu alebo jeho časti uviesť „Zdroj: FK Poprad – http://fkpoprad.sk/“.

5. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti so správami, informáciami alebo obsahom, ktoré na stránke uverejňujú užívatelia. Prevádzkovateľ sleduje správanie, komentáre a odkazy (ďalej len „užívateľský obsah“) pridávané užívateľmi na stránku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo užívateľský obsah odmietnuť a/alebo odstrániť, ak obsahuje akýkoľvek protiprávny, škodlivý, obťažujúci, vulgárny obsah, prípadne iným spôsobom neprípustný materiál akéhokoľvek druhu vrátane, akéhokoľvek materiálu, ktorý podnecuje správanie, ktoré by znamenalo trestný čin, alebo by spôsobil vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušil akékoľvek platné a účinné právne predpisy.

Informácie poskytnuté prevádzkovateľom sú vyjadrením osobného názoru prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú užívateľovi dôverou v informácie publikované na stránke. Prevádzkovateľ neručí za úplnosť, zrozumiteľnosť alebo užitočnosť obsahu zverejneného na stránke.

6. Zmeny v podmienkach a pravidlách

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá užívania stránky, o čom však bude informovať na svojej webstránke www.fkpoprad.sk. Tieto pravidlá používania web stránky www.fkpoprad.sk vstupujú do platnosti od 01.12.2016.

Roman Dvorčák
prezident FK Poprad

X