fbpx

FK Poprad


Oficiálna stránka

FK Poprad pripravuje na deň 15.júla 2019 Konferenciu futbalového klubu v zmysle platných stanov. Hlavným bodom konferencie bude voľba Správnej rady a Kontrolnej a revíznej komisie.

Pri kontrole členov FK Poprad sme zistili viacero nezrovnalostí, ako napríklad neuhradenie vstupného poplatku, chýbajúce podpisy na prihláškach, chýbajúce členské preukazy atď. Aby sme sa vyhli problémom a nedorozumeniam na konferencii, žiadame všetkých členov občianskeho združenia Futbalový klub Poprad, aby sa prišli opätovne zaregistrovať do kancelárie FK Poprad v zmysle platných predpisov o združovaní osôb a aktuálne platných stanov FK Poprad. Registráciu je možné uskutočniť v kancelárii FK Poprad na Mnoheľovej ulici 3891/3A na prvom poschodí u pani Fendekovej (telefón 052 / 787 19 11) v pracovných dňoch od 8:15 do 15:30 hod.


V zmysle Stanov článok III je členstvo dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu. Členom FK Poprad sa môže stať fyzická a právnická osoba na základe písomnej prihlášky.

Stanovy FK Poprad

X