fbpx

FK Poprad


Oficiálna stránka

V pondelok, 23. januára o 17:00 hod. sa v zasadačke Mestského úradu v Poprade bude konať spoločné rodičovské združenie pre rodičov hráčov a hráčiek FK POPRAD kategórii U8 až U19. Stretne sa tak dokopy zastúpenie až jedenástich mládežníckych kategórií. Na rodičovskom združení budú prítomní vrcholní predstavitelia klubu, tréneri i zástupca pedagogického kolektívu za futbalové triedy v ZŠ Veľká. Rodičov na toto stretnutie samozrejme srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutie, ktoré je organizované v záujme o lepšiu a priamu komunikáciu s rodičmi našich mladých futbalistov a futbalistiek.

Program RZ – 23.1.2017 o 17,00 hod

  1. Otvorenie
  2. Finančné záležitosti na mládežníckom úseku FK Poprad (DVORČÁK)
  3. Činnosť mládežníckeho úseku FK Poprad v roku 2016 (POHLOD)
  4. Filozofia FK Poprad, tréningový proces (BLAHÁČ)
  5. Projekt futbalových tried na ZŠ vo Veľkej (VERNAREC)
  6. Najčastejšie otázky rodičov v prípravkách, kódex rodiča (MIČKO)
  7. Diskusia
  8. Záver
X