FK Poprad


Oficiálna stránka

V pondelok 15.júla sa konala konferencia Futbalového klubu Poprad. Členovia hodnotili uplynulé obdobie a hlavným bodom konferencie bola voľba členov Správnej rady a Kontrolnej a revíznej komisie.

„Uplynulé 4 roky môžeme hodnotiť viac ako úspešne. Podarilo sa nám dostať náš klub k slovenskej špičke. Z pohľadu mládežníckeho futbalu účinkujeme vo všetkých kategóriách v najvyšších súťažiach, získali sme štatút futbalovej akadémie. Ženský futbal sa nám podarilo dostať takisto do najvyšších súťaží. Prebudovali sme B mužstvo, ktoré je dnes juniorkou FK Poprad a pôsobí v tretej lige. A mužstvo v posledných 2 rokoch pôsobí na špici druhej ligy….“uviedol počas konferencie prezident klubu Roman Dvorčák.

V prejave k členom ďalej uviedol, že prioritami klubu na nasledujúce 3 roky musí byť materiálne dobudovanie akadémie v podobe ihrísk, tréningových plôch, ubytovania, jedálne. Úlohou nového vedenia bude transformácia klubu na obchodnú spoločnosť, keďže tento krok je poslednou podmienkou pre účinkovanie A mužstva v prvej lige. Po športovej stránke by sa mal klub aj naďalej usilovať o postup A mužstva do najvyššej súťaže, prehlbovať ženský futbal otvorením prípraviek dievčat. Dôraz by sa mal klásť aj na vzdelávanie trénerov.

Po krátkej diskusii pristúpili členovia k voľbe novej Správnej rady FK Poprad na nasledujúce obdobie. Dôveru získali Roman Dvorčák, Stanislav Koch, Stanislav Šesták, Mikuláš Dvorožňák, Ján Miško, Roman Pazúr a Ladislav Eliáš. Novými členmi Kontrolnej a revíznej komisie FK Poprad sa stali Petra Fendeková, Martina Kováčová a Peter Dopirák.

FK Poprad

V nadväznosti na závery konferencie sa 16.7.2019 uskutočnilo prvé zasadnutie Správnej rady FK Poprad, ktorá si spomedzi svojich členov zvolila nové vedenie a štatutárov klubu. Staronovým prezidentom klubu sa stal Roman Dvorčák, viceprezidentom pre A mužstvo a seniorský futbal bude Stano Šesták. Viceprezidentom pre mládež sa stal dlhoročný tréner klubu Stanislav Koch.

Vedenie klubu chce aj touto formou poďakovať dnes už bývalým funkcionárom klubu – pánom Michalovi Naďovi a Pavlovi Šlosárovi za doterajšiu prácu v prospech popradského futbalu.

Vyjadrenia nových funkcionárov klubu vám prinesieme v nasledujúcich dňoch.

X