FK Poprad


Oficiálna stránka

Keď sa blížia komunálne voľby…

Zastávam názor, že šport má zostať apolitický a nemá byť priamoúmerne závislý od toho, kto je na čele mesta. Šport predsa robíme pre naše deti, našich obyvateľov a sami pre seba. Preto som nikdy nesúhlasil, aby sa športové kluby, združenia a zväzy nechali zatiahnuť do volebnej kampane a politického prostredia. Je úplne jedno, vedľa koho sedíme na tribúne pri sledovaní zápasu a fandení nášmu klubu. Ide o reprezentáciu mesta, krajiny. Vtedy má ísť bokom, či sme ľavicoví alebo pravicoví, či sme voliči toho alebo onoho človeka. Dôležitý je v tej chvíli iba náš tím, naši hráči alebo hráčky.

Je smutné, keď politikov zaujíma šport alebo klub mesiac pred voľbami. Štyri roky ste na okraji záujmu, ale keď sa „zvolebnieva“, zrazu je klub a športovci v popredí záujmu. Tomuto kolobehu života sme sa nevyhli ani my. Pravdupovediac voľby v našom meste začali v januári. Odvtedy registrujem viacero odporúčaní, prosieb, prípadne žiadostí o podporu zo strany klubu a hráčov od viacerých kandidátov. 9 mesiacov som odolával s vysvetlením, že šport do politiky nepatrí a ja osobne nechcem byť súčasťou volieb, keďže stojím na čele klubu s takmer 500 športovcami (aj keď väčšina z nich nie je vo veku, kedy môže prejaviť svoje volebné právo).

V posledných týždňoch som však zažil viacero situácií, kedy je popradský futbal  zaťahovaný do volebnej kampane.  A nie je to pozitívna kampaň. Údajne po meste šírime zvesti o tom, ako sa nášmu klubu zle povedie, keď vyhrá ten alebo onen kandidát. Vraj vytvárame nátlak na rodičov mladých futbalistov, aby išli voliť konkrétneho kandidáta. Údajne som urobil zákulisnú dohodu s jedným z kandidátov, na základe ktorej „natečie“ z mestskej kasy do klubu veľa peňazí v prípade jeho víťazstva vo voľbách.  Vraj za peniaze, ktoré klub dostal z mesta formou dotácie, robíme kampaň pre konkrétneho kandidáta. Všetky tieto údajné správy majú za cieľ zatiahnuť futbal do kampane proti jednému z kandidátov. Vrcholom týchto výmyslov sú údajné pozitívne správy o tom, ako sa niektorí popradskí srdciari s víťaznou vlajkou vrátia späť do klubu, v ktorom ma už nebudú tolerovať.

Roman Dvorčák – prezident FK POPRAD

Nie som prirastený k stoličke prezidenta FK Poprad. Už po niekoľkýkrát ju ponúkam ľuďom, ktorí to vedia robiť lepšie, koncepčne a na úrovni. Nepotrebujem komunálne voľby na to, aby ma niekto nahradil. Nepotrebujem sa nechať odvolať  iba preto, že nezatiahnem hráčov do kampane. Ak na to majú srdciari silu, nech to spravia teraz. Je pod úroveň každého normálneho človeka, aby zneužíval šport a športovcov na svoj osobný prospech. Na margo mestských dotácií a peňazí z rozpočtu mesta chcem uviesť, že schválená dotácia poslancami pre FK Poprad predstavuje tento rok 25% rozpočtu klubu na mládež. Podotýkam, že je to 25% iba na mládež, nie celý klub alebo seniorský futbal. Z pohľadu celého klubu tvoria tieto dotácie jednociferné číslo v percentuálnom podiele na rozpočte klubu. Ak niektorí kandidáti majú pochybnosti o oprávnenosti pridelenia týchto peňazí pre FK Poprad, majú priestor zmeniť to v mestskom zastupiteľstve. O spravodlivosti a koncepčnosti rozdelenia prostriedkov z rozpočtu mesta na šport nebudem polemizovať, aj keď na to mám svoj kritický pohľad.

Keďže mi na našom meste záleží, rozhodol som sa po 9 mesiacoch zmeniť svoj postoj a verejne vyjadriť svoj názor. Robím tak ako občan Roman Dvorčák. Nerobím to v mene klubu a bol by som rád, keby klub aj naďalej ostal mimo tohto diania. Robím to kvôli tomu, aby  FK Poprad nebol zneužívaný na ovplyvňovanie voličov negatívnou kampaňou.

Práve všetky vyššie uvedené skutočnosti ma priviedli k tomu, že som sa rozhodol prijať pozvanie Alexeja Beljajeva na jeho predvolebnú diskusiu v kine Tatran a vyjadriť mu tak verejne podporu v jeho kandidatúre.

Vážim si ho ako človeka a manažéra, ktorý v živote niečo dosiahol, hoci sa takmer nepoznáme. Práve ľudia so životnými skúsenosťami a výsledkami by mali riadiť mesto. Takíto ľudia by mali odovzdať svoje skúsenosti v prospech mesta a nasmerovať jeho rozvoj. Ľudia, ktorí nepotrebujú riešiť svoju budúcnosť, môžu svoju energiu venovať v prospech nášho mesta.

Dúfam, že sa na mňa nik nenahnevá, ale oprava ciest a chodníkov, výstavba detských ihrísk, výstavba cyklochodníkov, výstavba parkovísk a parkovacích domov, opravy škôl a škôlok sú predsa základnou povinnosťou každého primátora! Akého človeka chceme mať na radnici, keď neopraví chodník, nezabezpečí čistotu v meste?

Naše mesto si zaslúži viac. Unikátna poloha, okolité prostredie a história nášho mesta nás predurčujú k väčším cieľom ako je oprava chodníkov. Preto by som bol osobne rád, keby mesto viedol rozhľadený človek, ktorý má za sebou životné skúsenosti, ktorý videl svet a ktorý v živote niečo dokázal. Poprad si zaslúži mať na svojom čele človeka, pre ktorého je naše mesto unikát a chce ho rozvíjať. Komunálna politika je o osobnostiach a dôvere. Moju dôveru má pán Beljajev.

Na záver by som rád dodal, že FK Poprad je športový klub. Nerobí kampaň proti žiadnemu z kandidátov, nezúčastňuje sa politických hier, ale venuje sa športu, reprezentácii mesta a výchove mládeže.

S úctou

Roman Dvorčák

X