fbpx

FK Poprad


Oficiálna stránka

Futbalový klub
Poprad

Sídlo: Športová 2, 058 01 Poprad

Korešpondenčná adresa:
Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad

0905 512 406 | info@fkpoprad.sk

 • IČO: 37 941 976
 • DIČ: 2021866132
 • IČ DPH: SK2021866132
 • Reg. Ministerstvo vnútra SR, VVS/1-900/90-23931
 • Číslo účtu klub: SK35 1100 0000 0029 2990 9415
 • Číslo účtu pre platenie rodičovských poplatkov:
  SK72 1100 0000 0029 4303 5371

„Kopeme“ za Poprad aj online 🙂 Kopte s nami!

  

Napíšte nám


  Kontakty

  Roman Pazúr manažér klubu roman.pazur@fkpoprad.sk
  0905 512 406
  Jaroslav Rybár športový riaditeľ mládeže jaro.rybar9@gmail.com
  0905 143 911
  Mgr. Ladislav Eliaš vzťahový manažér  ladislav.elias@fkpoprad.sk
  0908 098 916
  X