Bleskovky
Podarilo sa ! FK Poprad sa po roku vracia do III. ligy, mládež získava štatút akadémie a vracia sa medzi slovenskú top elitu !

Vážení rodičia, vážení priaznivci klubu FK Poprad, 

 V roku 2014 bolo založené občianské združenie PRE FUTBAL, ktorého jedinou úlohou i cieľom je podpora nášho futbalového klubu FK Poprad. Za 10 rokov fungovania poukázalo na účet klubu vyše 150.000€ zo zdrojov sponzorov a tým výraznou ,mierou prispelo k zlepšeniu podmienok pre všetkých hráčov klubu.

 Pre zlepšenie svojich možností pomáhať FK sa PRE FUTBAL zaregistroval ako prijímateľ 2% z daňovej povinnosti. Keďže sa blíži ročné zúčtovanie daní a tým i možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane neziskovým a mimovládnym organizáciám, cheme Vás upozorniť na túto možnosť pomoci klubu.

 Prosíme preto Vás, rodičov a zákonných zástupcov, nadšencov a fanúšikov, ktorí môžu poukázať 2% dane z príjmu, aby 2% dane poukázali Občianskému združeniu PRE FUTBAL, garantujeme, že všetky finančné prostriedky budú opäť použité na chod a eozvoj nášho klubu.

 Vopred Vám ďakujeme za Vašu láskavosť !

PRE FUTBAL, 1. mája 220/19, 058 01, Poprad

 

S vďakou za všetkých hráčov a trénerov klubu

Správna rada FK Poprad