FK Poprad


Oficiálna stránka

V utorky trénujeme v škôlke

Začať s pohybom už v rannom veku je pre prípadnú športovú budúcnosť veľkou výhodou, no vzťah detí k pohybu a športu je nepochybne potrebný za každých okolností. Ako sa hovorí: „šport šľachtí dušu i telo“ a môže mnoho naučiť už v predškolskom veku.

Michal Mičko - FK POPRAD

Michal Mičko a Marián Jarabinský sa aj dnes, 28. 11. 2017, stretli ako po iné utorky s deťmi z Materskej školy vo Veľkej a strávili spolu vyučovaciu hodinu plnú zábavy, ale aj športovej disciplíny a zaujímavých hravých cvičení.  Michal Mičko uvádza, že ide o iniciatívu viacerých klubov na Slovensku. „Zastrešuje to Slovenský futbalový zväz v spolupráci s ostatnými futbalovými klubmi. Každý klub si má vybrať jednu škôlku, s ktorou bude spolupracovať a pripraví pre deti program v zmysle športovej prípravy. My im ako futbalový klub občas prihodíme aj loptu, aby to malo futbalový podtón.“

Dnešná hodina, na ktorú sme sa mohli osobne pozrieť, nás presvedčila o dobrom zámere. Deti boli pozorné a cvičenia ich evidentne veľmi bavili. Po samotnej hodine nám budúci školáci s úsmevom na tvári potvrdili, že hry ich zaujali a ich princíp nám veľmi rýchlo ochotne vysvetlili.

Išlo napríklad o hru „autíčka“, kedy všetky deti dostali do rúk kruh predstavujúci volant a na povel trénera simulovali správanie sa v cestnej doprave. Po meste sa jazdilo pomaly, na diaľnici zase rýchlo, no a na semafore sa každý z nich správal veľmi disciplinovane. Neskôr prišlo na rad aj precvičovanie niektorých zručností, ktoré vyžaduje futbal. Koncentrácia detí a záujem o túto hodinu boli viditeľné a tak nielen deti, ale aj my máme za sebou veľmi príjemné dopoludnie.