FK Poprad


Oficiálna stránka

Kategóriu prípraviek U10 v FK Poprad má na starosti dvojica trénerov Michal Mičko a Marián Tropp. S hlavným trénerom a zároveň šéftrénerom prípraviek FK Poprad Michalom Mičkom sme zhodnotili jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018.

FK Poprad U10
FK Poprad U10

Máte za sebou jesennú časť sezóny 2017/2018. Čo všetko ste v nej absolvovali a ako by ste ju zhodnotili?

„Jesennú časť sme začali už v lete, začiatkom júla dobrovoľnými tréningami. Oficiálny tréningový proces začal v auguste. V septembri nám odštartovala novoorganizovaná súťaž prípraviek, tentoraz ligovou formou. V osemčlennej skupine sme odohrali šesť zápasov. Jeden sa nám pre rôzne prekážky presunul na jar. Po skončení súťaže sme pokračovali v tréningovom procese a odohrali dva halové turnaje. Celkovo by som túto časť sezóny zhodnotil kladne. Väčšinu detí môžem pochváliť za vzorný prístup k tréningom ako aj za dochádzku, čo je dôležité pre ich ďalší rozvoj.“

Čo bolo v prvej polovici sezóny najväčším pozitívom, a naopak, čo vás v nej najviac sklamalo?

„Pozitívom bolo športovo-technické zázemie, ktoré klub pre deti vytvoril. A ako som už vyššie uviedol, tak najmä prístup a dochádzka na tréningy. Sklamaním pre mňa sú veci mimo náš klub a tie by som tu nerád uvádzal.“

Aké to je trénovať prípravkárov? Čo je v tejto kategórii najdôležitejšie?

„Ako každá kategória v mládežníckom futbale má svoje špecifiká, tak aj trénovanie tých najmenších. Prípravky sú absolútnym základom pre výchovu vlastných hráčov. Hlavnou úlohou je vzbudiť u detí čo najväčší záujem o futbal a rozvíjať ich všeobecné pohybové schopnosti a špecifické futbalové zručnosti.“

Čo všetko vás čaká v novom kalendárnom roku v jarnej časti súťažného ročníka a čo v ňom bude vašim prvoradým cieľom?

„S tréningom začíname 9. januára. V priebehu zimného prechodného obdobia nás čaká niekoľko halových turnajov. Potom druhá časť už spomínanej súťaže prípraviek a na záver sezóny by sme radi za hranice našej krajiny, na nejaký kvalitný turnaj. Jednoznačným cieľom je zdokonaľovanie po každej stránke. Pretože, buď  sa hráč zlepšuje a posúva vpred alebo klesá.“