FK Poprad


Oficiálna stránka

‎“DK na základe podnetu od klubu FK Poprad (U 775) týkajúceho sa stretnutia 7. kola Slovnaft Cupu medzi MFK Skalica – FK Poprad odohraného dňa 12. 04. 2017 za HNS (verbálne urážlivé prejavy voči hráčovi hostí Stanislavovi Šestákovi pred začiatkom stretnutia) podľa čl. 47/1b DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 2000 € a zákaz výkonu funkcie na 6 týždňov podľa čl. 47/2b čl. 12/2 čl. 16/1 a čl. 19/1 s prihliadnutím na čl. 36/2a,b,5 DP, od 12.05.2017. “

Takto znie oficiálny verdikt disciplinárnej komisie SFZ, ktorá sa v priebehu dnešného i minulého týždňa zaoberala predzápasovým incidentom, ktorý sa odohral v odvetnom kole semifinále Slovenského pohára. Tréner Skalice, pred zápasom, hrubým spôsobom verbálne atakoval bývalého futbalového reprezentanta a súčasného hráča FK POPRAD Stanislava Šestáka.

K verdiktu podal oficiálne vyjadrenie aj predseda komisie, pán Miroslav Vlk: „Bola to citlivá záležitosť, prostredníctvom médiíostro sledovaná verejnosťou. Preukazovanie skutku bolo náročné, disciplinárna komisia vzala do úvahy všetky známe okolnosti a stanoviská a uložila disciplinárnu sankciu v zmysle disciplinárneho poriadku. Pri ukladaní disciplinárnej sankcie prihliadala aj na predchádzajúce disciplinárne previnenia Jozefa Kostelníka v ostatných rokoch. Hrubé verbálne prejavy nešportovej povahy sa nezhodujú so základnými princípmi futbalu. Charakter a výška disciplinárnej sankcie zodpovedajú važnosti previnenia a preventívnemu účinku.“

Aj tento verdikt disiplinárnej komisie považujeme za krok vpred ku kultúrnejšiemu prostrediu futbalu na Slovensku. Futbal v tejto krajine sa nestane kultúrnejším zo dňa na deň, no je nevyhnutné ho postupnými krokmi posúvať dopredu. Zvlášť v prípadoch, keď sú dotknuté osoby, ktoré svojím prístupom a poctivou prácou dokázali slovenský futbal roky výrazne posúvať dopredu a budovať jeho meno nie len na reprezentačnej, ale aj na prestížnej klubovej úrovni.

Zdroj: http://www.futbalsfz.sk/pokuta-a-zakaz-vykonu-funkcie-pre-kostlenika