FK Poprad


Oficiálna stránka

FK Poprad a Tatramat si podali ruky

Už štyri roky podporuje spoločnosť TATRAMAT, a.s. futbalový klub FK Poprad. Vrchní členovia predstavenstva JUDr. Pavol Ovšonka, Ing. Ján Miško a Ing. Martin Kozler podpísali s prezidentom FK Poprad Ing. Romanom Dvorčákom novú zmluvu o vzájomnej spolupráci na najbližšie obdobie.

„Rád by som touto cestou poďakoval akciovej spoločnosti Tatramat za vytrvalosť, s akou podporuje FK Poprad a celý podtatranský región. Nesmierne si vážim, že v tejto spoločnosti sme našli dlhodobého partnera pre popradský futbal. Páni Pavol Ovšonka, Ján Miško a Martin Kozler už mnoho rokov preukazujú vzťah nielen k futbalu v našom meste, ale aj zodpovedný prístup k nášmu regiónu. Bez takýchto ľudí by sme nemohli napredovať. Som rád, že im aspoň takouto cestou môžem v mene nášho klubu poďakovať,“ uviedol prezident FK Poprad Ing. Roman Dvorčák.

FK Poprad - Tatramat
Zľava: Ing. Martin Kozler, JUDr. Pavol Ovšonka, Ing. Ján Miško

Motívom je vášeň k futbalu

Rozvoj výroby ohrievačov vody, výroba plechových, plastových a polystyrénových dielcov, hliníkových odliatkov zmenili zameranie spoločnosti. V súčasnej dobe prebieha investičný rozvoj výroby hliníkových dielcov, ktorý má zabezpečiť dynamiku rozvoja výrobných činností Tatramat, akciová spoločnosť hlavne u tuzemských a zahraničných odberateľov.

FK Poprad - Tatramat
FK Poprad a Tatramat, a.s. podpísali novú zmluvu

„Teší nás, že už štvrtý rok sme partnermi úspešného projektu, ktorý vedie v Poprade pán Dvorčák. Nenazval by som to nejakou povinnosťou, že sme tu etablovaní Popradčania. Našim motívom, prečo chceme podporovať futbal v Poprade je naša vášeň k tomuto športu. Je to lokálny klub, v ktorom majú priestor talenty. Páči sa nám, že klub podporuje nielen „áčko“, ale aj všetky mládežnícke kategórie,“ povedal po podpise novej zmluvy predseda predstavenstva spoločnosti Tatramat, a.s. Ing. Ján Miško.