FK Poprad


Oficiálna stránka

Futbalový klub
Poprad

Sídlo: Športová 2, 058 01 Poprad

Korešpondenčná adresa:
Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad

0907 818 709 | info@fkpoprad.sk

  • IČO: 37 941 976
  • DIČ: 2021866132
  • IČ DPH: SK2021866132
  • Reg. Ministerstvo vnútra SR, VVS/1-900/90-23931
  • Bankové spojenie: SK35 1100 0000 0029 2990 9415

„Kopeme“ za Poprad aj online 🙂 Kopte s nami!

  

Napíšte nám


Kontakty

Roman Pazúr manažér klubu roman.pazur@fkpoprad.sk
0905512406
Mgr. Martin Pohlod športový riaditeľ mládeže martin.pohlod@fkpoprad.sk
0918493099
Peter Dopirák manažér mládeže peter.dopirak@fkpoprad.sk
0903617300
Ing. Martina Kováčová marketingový manažér martina.kovacova@fkpoprad.sk
0907818709
Mgr. Ladislav Eliaš vzťahový manažér ladislav.elias@fkpoprad.sk
0908098916